vad är cbd?

VAD ÄR CBD-OLJA? ALLT DU BEHÖVER VETA OM CBD

Granskad av vår kvalificerade expert Moyra Cosgrove, chef för nutrition på Naturecan, SENR-registrerad nutritionist och DProf-kandidat vid LJMU.

Det viktigaste

 • CBD (eller cannabidiol) är en förening som finns i relativt stor mängd i hampaplantan (Cannabis sativa).
 • Det har visat sig hjälpa till att hantera en rad olika hälsotillstånd, inklusive ångest, inflammation, sömnlöshet och kronisk smärta.
 • CBD är icke-intoxicerande, vilket innebär att det inte gör användaren "hög" och inte heller beroendeframkallande.
 • Även om det finns potentiella biverkningar vid användning av CBD är dessa sällsynta och milda och oftast resultatet av att du tar för mycket CBD.

Introduktion

I århundraden har Cannabis sativa (den växt som är mer känd som hampa) ansetts vara ett botaniskt kraftpaket för sina medicinska egenskaper. Trots att den har varit något försummad i den moderna medicinska eran har man under de senaste åren sett ett återuppväckt intresse för växten och dess terapeutiska potential.

Hampaens popularitet som naturläkemedel beror på de många föreningar som finns i växten - en av dem är en cannabinoid som kallas cannabidiol, eller CBD.

Under de senaste åren har intensiv forskning bedrivits för att utforska CBD:s potential att stödja hälsan, och användningen har ökat i en häpnadsväckande takt. 

Så vad är CBD? Här är vår omfattande nybörjarguide till CBD-världen - vi berättar vad det är, var det kommer ifrån, hur det används och några andra fakta som du bör känna till.

 • Vad är CBD och hur fungerar det?
 • Är CBD-olja tillverkad av marijuana?
 • Kan CBD göra dig hög?
 • Kan CBD skapa beroende?
 • Är CBD lagligt?
 • Vilka är de potentiella fördelarna med CBD?
 • CBD med brett spektrum jämfört med CBD med fullt spektrum
 • CBD-biverkningar
 • Hur man tar CBD
 • CBD-dosering
 • Vad man ska leta efter i CBD-produkter
vad är cbd?

Vad är CBD?

Cannabidiol (CBD) är en av cirka 140 cannabinoider som finns i hampaplantan (Cannabis sativa). Det är den huvudsakliga aktiva ingrediensen i hampabaserade produkter, inklusive CBD-olja, ätbara livsmedel, kapslar, gummies, cbd-krämer och vapes.

CBD har använts av människor i tusentals år för sina olika terapeutiska egenskaper. Till skillnad från tetrahydrocannabinol (THC), som är den viktigaste berusande föreningen i cannabis, är CBD inte berusande, så det gör inte användaren "hög" eller orsakar beroende, vilket gör det helt säkert för konsumtion.

Hur fungerar CBD?

CBD fungerar genom att påverka det endokannabinoida systemet (ECS), ett intrikat nätverk för cellsignaler som finns i hela kroppen. Detta system reglerar många vitala funktioner, inklusive sömn, humör, smärta, aptit och minne, och hjälper till att upprätthålla ett stabilt tillstånd av jämvikt (eller "homeostas") i kroppen.

ECS består av tre nyckelkomponenter: endocannabinoider, cannabinoidreceptorer och enzymer.

1. Endocannabinoider

Endocannabinoider är molekyler som produceras av kroppen och som reglerar många neuronala funktioner. De binder till cannabinoidreceptorer och signalerar till ECS när det behöver agera (t.ex. för att lindra smärta). De två viktigaste endocannabinoiderna är anandamid (AEA), som påverkar hjärnans belöningssystem, och 2-arachidonoylglycerol (2-AG), som reglerar cirkulationssystemet.

2. Cannabinoidreceptorer

Endocannabinoider fäster sig vid cannabinoidreceptorer för att stödja kroppen. De två huvudtyperna av cannabinoidreceptorer är kända som CB1 och CB2. CB1-receptorer finns främst i hjärnan och det centrala nervsystemet, medan CB2-receptorer främst finns i immunsystemet och perifera organ.

3. Enzymer

Enzymer bryter ner endocannabinoider när de har utfört sin funktion. De två viktigaste enzymerna som är inblandade i denna process är FAAH (fatty acid amide hydrolase), som bryter ner anandamid (AEA), och monoacylglycerolsyralipas, som bryter ner 2-arachidonoylglycerol (2-AG).

Experter är fortfarande inte helt säkra på hur CBD interagerar med ECS, men man tror att det binder svagt till CB-receptorerna och påverkar kroppen indirekt. CBD hindrar till exempel enzymet FAAH från att bryta ner endocannabinoider som anandamid, vilket ökar koncentrationen av endocannabinoider och gör att de kan ha en större effekt på kroppen.

När CBD konsumeras tillsammans med den berusande cannabinoiden tetrahydrocannabinol (THC) kan dessutom den förlängda närvaron av endocannabinoider som anandamid i sin tur hindra THC från att binda till CB-receptorerna i hjärnan och producera ett "high". På detta sätt kan CBD också indirekt motverka de berusande effekterna av THC.

Vad är det endocannabinoida systemet?

CBD historia

Hampa har sitt ursprung i Centralasien och tros ha kommit till Europa omkring 1200 f.Kr. innan den sedan spreds över hela världen. På den tiden utnyttjades växten främst för sina medicinska fördelar, och i folkmedicin och primitiva mediciner användes olika delar av hampaplantan för att hantera kramper, dysenteri, artrit, komplikationer vid förlossningar, reumatism och till och med sömnlöshet.

Föreningen CBD upptäcktes först på 1940-talet, när Roger Adams lyckades isolera CBD och en annan cannabinoid i hampa som kallas CBN (cannabinol). Forskarna på den tiden var dock mer intresserade av att studera THC, som vi kommer att prata om senare i den här artikeln.

År 1946 ledde Dr. Walter S. Loewe de första CBD-testerna på försöksdjur och drog slutsatsen att CBD inte förändrade deras mentala tillstånd. Samma år upptäckte ett forskarlag under ledning av professor Raphael Mechoulam (allmänt erkänd som cannabisforskningens farfar) endocannabinoidsystemet (ECS) och CBD:s tredimensionella struktur - två upptäckter som skulle sätta CBG i rampljuset och förändra vår förståelse av cannabis.

vad är cbd?

Kort därefter släppte brittiska farmakologer den första CBD-oljan avsedd för terapeutisk användning. Forskningen om CBD:s potentiella hälsofördelar fortsatte att ta fart runt om i världen, vilket katalyserades av viktig forskning på 1980-talet om CBD:s potential att hjälpa människor med epilepsi.

År 2007 hade två jordbrukare i North Dakota beviljats tillstånd för hampodling, och 2014 undertecknade USA:s president Barack Obama "Farm Bill", som gav forskningsinstitut tillstånd att börja testa program för hampodling.

En senare ändring av "Farm Bill" 2018 separerade helt CBD och hampa från förtecknade droger som är förbjudna enligt Controlled Substances Act, vilket innebar att CBD från hampa inte längre kunde behandlas som en olaglig drog.

Samma år godkände USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA det första orala läkemedlet med cannabidiol (CBD), Epidiolex, för behandling av anfall hos epilepsipatienter i åldern 2 år och äldre.

I dag används CBD från hampa i stor utsträckning som kosttillskott, och konsumenterna kan välja mellan en mängd olika produkter, bland annat CBD-oljor, CBD-kapslar, CBD-topiska produkter, CBD-ätbara produkter och CBD-vapesaft.

VIDEO: Vad är CBD i 60 sekunder 

Är CBD-olja tillverkad av marijuana?

Nu när vi har utforskat CBD:s historia är det dags att gå in på några vanliga frågor som rör denna cannabinoid.

Hampa och marijuana är två varianter av cannabisplantan. Även om de tekniskt sett är samma art skiljer sig deras kemiska egenskaper avsevärt.

Hampa är den icke berusande formen av cannabis, som till stor del odlas för industriella och jordbruksändamål. Den är rik på CBD och innehåller endast spår av den berusande fytocannabinoiden THC. Marijuana däremot innehåller höga halter THC (upp till 40 %) och odlas huvudsakligen för rekreationsändamål. CBD-olja kan visserligen framställas av både hampa och marijuana, men CBD från marijuana har en mycket högre THC-halt än CBD från hampa och är därför olaglig i många länder, bland annat i Storbritannien.

När man köper CBD-olja är det viktigt att vara medveten om vilken växtart den har erhållits från. Naturecans CBD kommer uteslutande från ekologiska hampaplantor som odlas i USA, med garanterat icke-detekterbart THC (<0,01 %).

är cbd lagligt?

Vad är THC?

Tetrahydrocannabinol (THC) är en cannabisförening som till skillnad från CBD är berusande och som skapar den "höga" känslan som vanligtvis förknippas med cannabis.

THC får hjärncellerna att frisätta dopamin, en kemikalie som orsakar känslor av eufori. Det hindrar också informationsbearbetningen i hippocampus, den region i hjärnan som ansvarar för att bilda nya minnen.

Precis som CBD finns THC också tillgängligt i form av oljor, ätbara produkter, tinkturer med mera. När båda föreningarna interagerar med kroppens endocannabinoidsystem ger de dock mycket olika effekter. De används faktiskt ofta i en synergistisk kombination i kommersiella produkter för att ge olika medicinska fördelar.

Kan CBD göra dig hög?

Cannabidiol är 100 % icke-intoxicerande, vilket innebär att det inte gör dig hög eller ger dig euforiska känslor, till skillnad från THC.

Detta illustreras av en studie från 2016 som visade att aktivt THC orsakade betydande fysiska och psykologiska effekter, inklusive ökad hjärtfrekvens och eufori, medan CBD inte påverkade hjärtfrekvens, blodtryck eller kognitiv funktion negativt.

Kan CBD vara beroendeframkallande?

Nej, eftersom CBD inte är berusande kan det inte göra användaren hög eller orsaka beroende.

Enligt en rapport från Världshälsoorganisationen (WHO) visade resultaten från en välkontrollerad experimentell prövning på människor att CBD inte var förknippat med missbrukspotential. Dessutom kan CBD till och med hjälpa till vid behandling av drogberoende.

Tidiga bevis från forskare tyder faktiskt på att CBD kan minska risken för att utveckla missbruk av metamfetamin och kokain och även hjälpa till att undvika återfall efter avgiftning och nykterhet.

Är CBD lagligt?

Ja, CBD är lagligt i många länder i världen, även om lagarna om THC-innehållet varierar i olika länder.

I sverige anses alla produkter som härrör från cannabis och som innehåller 0,2 % THC eller mindre vara säkra och lagliga att konsumera.

Får CBD mig att misslyckas på ett drogtest?

CBD i sig är inte olagligt och bör därför inte leda till att någon misslyckas med ett drogtest på jobbet eller vid bilkörning. Naturligtvis är det mycket viktigt att välja ett varumärke som har testats för att bevisa att det har en icke-detekterbar nivå av THC, och som går igenom Novel Food Licensing-processen. Naturecan CBD uppfyller dessa krav.

Hur länge stannar CBD i systemet?

CBD:s effekter är mest märkbara under 2-6 timmar, men det kan faktiskt finnas kvar i ditt system i 3 till 5 dagar. Denna tidsram (även kallad CBD:s halveringstid) skiljer sig åt för varje person och beror på olika faktorer, bland annat:

 • Hur du tar CBD (t.ex. oljor, kapslar, balsam eller gummies).
 • Hur mycket CBD du tar
 • Hur ofta du tar det
 • Om du tar CBD tillsammans med något annat

Vanligtvis stannar ätbara CBD-produkter längre i kroppen eftersom de släpper CBD långsamt i kroppen. Å andra sidan förblir topiska CBD-produkter aktiva under en kortare tid eftersom de interagerar mest med cannabinoidreceptorer i huden snarare än i kroppen. CBD:s halveringstid kan också förlängas genom att ta det tillsammans med en fettkälla eller genom att ta större och mer frekventa doser.

cbd

Vad är skillnaden mellan CBD-olja och hampaolja?

Termerna "CBD-olja" och "hampolja" används ofta synonymt. Det finns dock en stor skillnad - deras ursprung för utvinning.

CBD-olja kommer från hampa men är en bred term som används för att beskriva alla oljor som innehåller CBD. Som förklarats ovan kan CBD-oljor erhållas från andra stammar av växten som innehåller en högre andel THC, t.ex. marijuana.

Å andra sidan är hampaolja ett naturligt extrakt som erhålls från hampaplantan, med höga koncentrationer av CBD och spår av THC. Det framställs från olika delar av växten, inklusive stjälkar, stjälkar och blommor, och används för att producera oljor och tinkturer.

Så enkelt uttryckt är hampolja alltid utvunnen från hampaplantan, medan CBD-olja kan utvinnas från andra sorter av cannabis. Kom bara ihåg: hampolja kan kallas CBD-olja, men CBD-olja är inte alltid hampolja.

Du kanske också har hört talas om hampfröolja. Även om hampfröolja ibland kallas hampolja skiljer den sig från både CBD och hampolja eftersom den uteslutande framställs av frön från hampaplantan och därför inte innehåller något CBD.

Vilka är de potentiella fördelarna med CBD?

Som nämnts ovan har CBD många terapeutiska egenskaper. Låt oss ta en titt på några av de viktigaste CBD-effekterna.

Stress och ångest

Forskning visar att CBD kan hjälpa människor som lider av stress och ångest.

I en studie från 2019 mättes till exempel 57 mäns ångestnivåer före ett offentligt tal efter att de fått CBD-olja (100 mg, 300 mg eller 600 mg) eller placebo. Resultaten visade att män som fick 300 mg dosen CBD uppvisade färre symtom på ångest än de som fick placebo eller 100 mg dosen.

Vissa djurstudier har också visat att CBD kan ha betydande anxiolytiska (ångestdämpande) effekter, som ett resultat av hur det interagerar med receptorer och kemikalier i hjärnan. Dessutom föreslog en studie som publicerades 2015 att CBD har en betydande potential vid behandling av epilepsi. Stress kan bidra till utvecklingen av epilepsi och även vara en utlösande faktor för epileptiska anfall.

cbd förmåner
cbd förmåner

Inflammation och smärta

Många studier, främst på djur, har visat hur CBD kan bidra till att stödja hälsotillstånd som kronisk smärta och inflammation genom att påverka endocannabinoidreceptorernas aktivitet och interagera med neurotransmittorer.

En djurstudie visade till exempel att applicering av CBD-kräm på råttors leder ibland minskade deras svullnad och förbättrade lemmarnas hållning.

En annan studie visade att CBD kunde stödja råttor med artros, genom att blockera ledsmärta på ett dosberoende sätt och förhindra eventuella framtida nervskador och relaterad smärta i artriktiska leder.

 Sömn 

Studier har visat att CBD kan hjälpa till att stödja sömnen. Ett av sätten att göra detta är att påverka mängden adenosin som produceras av kroppen.

Adenosin är en förening som reglerar känslor av trötthet: höga nivåer av adenosin hjälper oss att somna och lägre nivåer hjälper oss att hålla oss vakna. CBD ökar inte adenosinnivåerna, utan hjälper i stället till att reglera dem så att de stämmer överens med kroppens cirkadiska rytm, vilket stödjer normala sömnmönster.

Dessutom belyser studier som undersöker en koppling mellan CBD och förbättrad sömn hur CBD interagerar med GABA- och serotoninreceptorer i hjärnan för att främja avslappning och sömn.

GABA är den primära hämmande neurotransmittorn i vår kropp som hjälper till att lugna överdriven hjärnaktivitet och stödja avslappning. Serotonin är en kemikalie som bidrar till att minska ångest och förbättra humöret, vilket båda främjar bättre sömn.

cbd effekter

Skillnaden mellan fullspektrum och bredspektrum CBD

Om du vill köpa CBD-produkter kommer du ofta att stöta på två mycket vanliga termer: fullspektrum och bredspektrum. Det är viktigt att känna igen skillnaden mellan de två.

Den viktigaste skillnaden mellan CBD-produkter med fullt spektrum och CBD-produkter med brett spektrum är deras THC-innehåll. En CBD-produkt som innehåller upp till 0,3 % THC eller mer, tillsammans med en blandning av naturligt förekommande växtextrakt som terpener och andra cannabinoider, anses vara en CBD-produkt med fullt spektrum.

Även om CBD-produkter med brett spektrum också innehåller många växtföreningar innehåller de försumbara mängder THC, dvs. mindre än 0,3 %.

Du kanske också undrar: Vad är CBD-isolat? Jo, det är den tredje vanliga typen av CBD - den rena formen utan andra växtföreningar från cannabis. Till skillnad från bred och fullspektrum-CBD erbjuder CBD-isolat inte de potentiella fördelarna med "entourageeffekten" - som bygger på hypotesen att effekterna av hela cannabisplantan är större än summan av dess enskilda cannabinoider, på grund av en interaktion mellan dem.

Naturecans CBD-produkter är tillverkade med CBD med brett spektrum och erbjuder därför alla potentiella fördelar av "entourageeffekten" - med garanterat icke-detekterbar THC.

CBD-biverkningar

CBD påverkar alla på olika sätt. Det har inte rapporterats några allvarliga biverkningar av CBD-konsumtion, men det rekommenderas att du börjar med att konsumera låga doser och långsamt ökar mängden tills du märker positiva effekter.

Några ovanliga biverkningar av CBD är bland annat:

- Torkad mun
- Lätthet i huvudet
- Förändringar i aptiten
- Humörförändringar
- Sänkt blodtryck
- Diarré

Eftersom CBD-olja också kan höja nivåerna av leverenzymer måste personer med leversjukdom använda sådana produkter under sakkunnig vård och vägledning av en läkare med regelbundna kontroller av leverenzymnivåerna i blodet.

Dessutom bör CBD-olja inte användas under graviditet och amning för att undvika eventuella risker för barnets utveckling, eftersom CBD kan passera placentabarriären.

Läs mer i vårt blogginlägg: CBD-Olja biverkningar

Hur tar man CBD?

Det finns många olika sätt att ta CBD. Med så många olika CBD-produkter på marknaden kan det vara svårt att välja den som är rätt för dig. Låt oss guida dig genom de olika sätten att införa CBD i din dagliga rutin:

1. CBD-kapslar

CBD-kapslar är en bra början för personer som är nya med CBD, eftersom de är lätta att ta och erbjuder ett enkelt sätt att hantera din dosering.

För att ta CBD-kapslar sväljer du dem helt enkelt med lite vatten.

CBD-kapslar tar vanligtvis 1-2 timmar att verka och effekterna kan hålla i 2-8 timmar.

Handla CBD-Kapslar
cbd kapslar
cbd olja

2. CBD-Olja

CBD-oljor har högre biotillgänglighet än de flesta andra administreringssätt, vilket innebär att CBD kommer in i blodomloppet snabbare och får effekt tidigare.

För att ta CBD-olja ska du lägga det önskade antalet droppar under tungan (sublingualt) och hålla dem där i en minut innan du sväljer dem.

CBD-oljan börjar verka inom 15-30 minuter och dess effekter kan hålla i 2-8 timmar. 

Handla CBD-Olja

3. CBD-Krämer

Medan CBD-oljor och CBD-kapslar fungerar systemiskt för att påverka hela kroppen, gör CBD-kräm och andra hudvårdsprodukter det möjligt för användaren att rikta in sig på problemområden, till exempel ömma leder eller muskler, och hålla CBD-fördelarna lokaliserade till den punkt där de behövs som mest.

För att använda CBD-krämen är det bara att applicera ett tunt lager på det drabbade området 2-3 gånger per dag. Eftersom CBD-krämer interagerar direkt med huden kan de börja verka inom 10-30 minuter. Dessa effekter kan hålla i sig i 2-8 timmar.

Handla CBD-kräm
cbd kräm
cbd livsmedel

4. CBD Livsmedel

CBD-snacks är ett gott och enkelt sätt att få din dagliga dos CBD. Populära ätbara livsmedel inkluderar kakor, gummies, brownies, nötter och choklad.

Eftersom de måste passera genom matsmältningssystemet innan de kommer in i blodomloppet tar det längre tid för CBD-ätbara produkter att få effekt än andra produkter (vanligtvis 1-2 timmar).

Effekterna kan dock hålla i upp till 8 timmar, eftersom CBD:n frigörs långsamt i hela kroppen.

Handla CBD Livsmedel

5. CBD vape

CBD-vape är ett effektivt sätt att absorbera CBD i kroppen.

De har den högsta biotillgängligheten av alla populära administreringsvägar, eftersom CBD absorberas direkt i blodomloppet via lungorna.

CBD e-vätskor kan få effekt inom några minuter; på grund av den snabba absorptionen är dock dessa effekter relativt kortvariga (2-3 timmar) jämfört med CBD-oljor eller ätbara livsmedel.

Även om vapeprodukter ses som ett alternativ med minskad risk för rökare skulle vi inte uppmuntra icke-rökare att börja förbränna.

Handla CBD Vape
cbd vape

CBD-dosering: Hur mycket ska jag ta?

Kika in våra bästsäljare inom CBD 

cbd snus
CBD snus
cbd snus
cbd snus
CBD snus
cbd snus

CBD Snus

199 kr
LÄS MER
cbd olja kapslar
cbd olja kapslar

CBD-Olja kapslar

837 kr
LÄS MER
10% cbd olja
cbd olja dosering
cbd olja på flaska
naturecan förmåner
10% CBD-olja-30ml - Spara 20%-
10% cbd olja
cbd olja doseringsguide
cbd olja dosering
cbd olja på flaska
naturecan förmåner
10% CBD-olja-30ml - Spara 20%-

10% CBD-olja - Bäst för nybörjare

649 kr
LÄS MER
hund cbd olja
dosering hund
doserar hund med cbd
hund cbd produkter
hund cbd olja 5%
hund cbd olja 3%
hund cbd olja
dosering hund
doserar hund med cbd
doseringsguide för hundar cbd
hund cbd produkter
hund cbd olja 5%
hund cbd olja 3%

CBD-olja hund

199 kr
LÄS MER

Vad man ska leta efter i CBD-produkter

När du köper CBD-olja ska du se till att oljan innehåller säkra nivåer av THC (mindre än 0,3 %), att den är helt växtbaserad (utan tillsatt syntetiskt material) och att säljaren tillhandahåller ett analyscertifikat för oljan som bevis på dess säkerhet och kvalitet.

Viktiga saker att hålla utkik efter:

 • Säker THC-halt (<0,3 %)
 • Växtbaserad CBD
 • Analysintyg finns tillgängligt
 • Ekologisk odling av hampa (helst odlad i USA)
 • Fri från bekämpningsmedel och tillsatser
 • Certifierad tillverkare
 • Certifierad tillverkare

Är CBD säkert för husdjur?

Ja, CBD är säkert för husdjur.

Alla däggdjur har ett endocannabinoidsystem som håller kroppen i balans genom att reglera viktiga psykologiska och fysiologiska funktioner.

CBD interagerar med ECS på ett liknande sätt för både djur och människor.

Inledande studier har visat att CBD kan hjälpa till med ett antal sjukdomar hos husdjur. 

Handla CBD för djur 
är cbd säkert för djur

Varför välja Naturecan?

Nu när du känner till CBD och dess potentiella fördelar kanske du vill prova det själv. Om så är fallet kan du utforska vårt breda utbud av produkter och välja de som bäst passar dina behov.

Naturecan erbjuder ett omfattande och exklusivt sortiment av CBD-produkter och kosttillskott av hög kvalitet. Med webbplatser som finns i över 30 länder världen över använder vi vår globala räckvidd för att leverera CBD:s hälsofördelar till en växande kundkrets.

Alla Naturecans produkter skapas med hjälp av branschledande teknik och genomgår rigorösa testrutiner med tredje part för att säkerställa produktkvalitet, kundsäkerhet och öppenhet i leveranskedjan.

Vår CBD-olja är ett destillat med brett spektrum, med icke-detekterbara nivåer av THC och hög biotillgänglighet, vilket gör den till den säkraste och renaste oljan på marknaden. Den framställs uteslutande från amerikansk odlade hampaplantor, vilket innebär att vi aldrig använder isolat eller något konstgjort syntetiskt material, utan alltid bara använder naturlig, växtbaserad CBD.

Ansvarsfriskrivning: CBD-produkter har inte godkänts av FDA. WHO erkänner dock CBD som en giftfri och säker förening med få eller inga biverkningar.

References

· https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2018.0006
· https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2241751/
· https://ministryofhemp.com/blog/cbd-history/
· https://www.livescience.com/24553-what-is-thc.html
· https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5361620/
· https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf
· https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6680550/
· https://rupress.org/jem/article/209/6/1121/41297/Cannabinoids-suppress-inflammatory-and-neuropathic
· http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462019000100009&tlng=en
· https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851925/
· https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5690292/
· https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15575797/

Ansvarsfriskrivning: Det finns för närvarande inte tillräckligt med bevis för att stödja användningen av CBD i de tillstånd som nämns ovan och denna text återspeglar inte på något sätt rekommenderade användningsområden. Sök alltid råd hos din sjukvårdspersonal om du tar utskrivna mediciner eller om du funderar på att använda CBD för ditt tillstånd.