CBD och depression: Vad säger forskningen?

CBD och depression: Vad säger forskningen?

Sammanfattning:

 • Depression är en vanlig humörstörning som kan orsaka känslor av hopplöshet eller djup sorg.
 • Traditionell behandling omfattar farmaceutiska läkemedel och psykoterapi.
 • CBD är en naturlig växtförening som kan hjälpa människor med depression, ångest och andra hälsoproblem.
 • Forskningen om CBD och depression är i ett tidigt stadie, men vissa resultat är lovande.

Depression är en allvarlig psykisk sjukdom som drabbar nästan 280 miljoner människor världen över. Om du lider av depression kan du känna dig hopplös, utmattad och inte kunna njuta av livet.

Den traditionella metoden för att behandla depression är medicinering och psykoterapi, men det kan finnas ett nytt alternativ.

CBD är en naturlig hampaförening som får uppmärksamhet för sin förmåga att stödja välbefinnande. Studier tyder på att CBD påverkar smärta, inflammation, sömnproblem och livskvalitet positivt.

På senare tid har studier visat på dess potential vid psykiska besvär, inklusive ångest och depression.

Fortsätt läsa för att lära dig mer om CBD:s potentiella fördelar vid depression och varför du bör överväga att lägga till denna icke-intoxikerande växtprodukt i din rutin.

Vad är depression?

Depression är ett vanligt men allvarligt psykiskt tillstånd som kan drabba vem som helst. Det är en ihållande och djup känsla av hopplöshet och förtvivlan som kan vara överväldigande.

Det är normalt att känna sig ledsen eller deprimerad ibland, kanske på grund av förlust, personliga problem eller andra stressfaktorer i livet. Men om symtomen kvarstår i veckor eller månader utan någon uppenbar orsak kan det vara fråga om klinisk depression.

Depression kan orsaka ett brett spektrum av mentala och fysiska symtom, bland annat:

 • Sorg
 • Irritabilitet
 • Tomhet
 • Dålig koncentration
 • Förlust av intresse
 • Känslor av uttryckliga skuldkänslor
 • Lågt självförtroende
 • En hopplöshet om framtiden
 • Tankar om att skada sig själv
 • Sömnproblem 
 • Förändringar i aptit och vikt 
 • Feeling lethargic 
 • Svag i kropp och sinne
 • Trötthet
 • Insomnia

Under en depressiv episod kan en person uppleva betydande svårigheter i personliga, familje-, sociala, utbildningsmässiga, yrkesmässiga och andra viktiga funktionsområden.

Läkare kan diagnostisera depression om personen har dessa symtom mest hela tiden under minst två veckor.

De bakomliggande orsakerna till depression är ett komplext samspel mellan sociala, psykologiska och biologiska faktorer. Även om det inte finns någon enskild orsak utlöses depression ofta av en större livshändelse, t.ex. en nära anhörigs död, förlust av arbete, ekonomiska problem eller andra traumatiska händelser.

Depression kan leda till en nedåtgående spiral av skadliga tankar och beteenden som kan vara svåra att bryta sig ur och som påverkar personens liv ännu mer negativt.

Tack och lov finns det effektiva behandlingar för depression, och det finns ingen anledning att lida i tystnad. Läkare kan rekommendera antidepressiva läkemedel, psykoterapi, träningsterapi eller andra metoder. På senare tid har CBD, som är en förkortning för cannabidiol, kommit i fokus som ett potentiellt alternativ.

Vad är CBD Olja?

CBD Olja är en av de många kemiska föreningar som finns i hampaplantan. Hampa är en underart av Cannabis sativa som odlas för att ha försumbara nivåer av THC (tetrahydrocannabinol).

I sverige är CBD lagligt, förutsatt att växterna från vilka det utvinns innehåller mindre än 0,2 % THC.

Till skillnad från THC är CBD inte berusande, vilket innebär att det inte ger en "hög" känsla, men det har fortfarande många hälsofrämjande effekter.

CBD interagerar med kroppens endocannabinoidsystem (ECS), som ansvarar för att upprätthålla homeostas eller balans.

ECS är ett nätverk av cannabinoidreceptorer som kallas CB1 och CB2 och som finns i alla vävnader, inklusive hjärnan och det centrala nervsystemet.

Det består också av naturliga neurotransmittorer som kallas endocannabinoider och enzymer som bryter ner dem när de har utfört sin funktion.

ECS reglerar flera kroppsfunktioner, bland annat:

cbd olja
 • Sömn 
 • Aptit
 • Humör
 • Minne
 • Smärtuppfattning
 • Inflammation
 • Reglering av temperaturen

CBD har visat sig ha olika positiva effekter på välbefinnandet, bland annat genom att stödja personer som lider av smärta, inflammation och sömnproblem. Det visar också potential inom området psykisk hälsa för tillstånd som ångest och depression.

CBD och depression: Kan det hjälpa?

Ja, de första resultaten av tidig forskning om CBD och depression verkar lovande och kan erbjuda framtida inriktning för ytterligare studier.

Vad säger forskningen?

Vissa studier lyfter fram CBD:s terapeutiska potential, men det är viktigt att förstå att många av dem är djurstudier eller har begränsningar. Även om det finns studier på människor behövs ytterligare forskning för att fullt ut förstå sambandet mellan CBD och depression.

En genomgång av djurstudier från 2014 visade att CBD verkar påverka serotoninreceptorer i hjärnan positivt. Serotonin är en kemisk budbärare som fungerar som humörstabilisator och är involverad i minne, inlärning och andra fysiologiska processer.

Serotonin påverkar känslor av välbefinnande och lycka, och därför är det viktigt att hålla denna neurotransmittor i balans hos personer med depression.

I granskningen noterades också att CBD verkar ha antidepressiva och ångestdämpande effekter i djurmodeller av depression.

I en nyare genomgång från 2018 drogs slutsatsen att flera studier har visat att CBD har en antistress- och antidepressiv effekt i djurmodeller efter kort- eller långvarig användning.

I ytterligare en forskningsstudie från 2018 om CBD och depression fann forskarna att en engångsdos CBD framkallade antidepressiva liknande effekter hos möss och råttor.

Vidare har man i en senare studie från 2020 med nästan 400 deltagare tittat på bland annat CBD och depression. Dessa personer fick CBD förskrivet för psykiska problem, neurologiska problem och smärta. Efter tre veckors användning av CBD rapporterade alla deltagare att deras livskvalitet förbättrades. Dessutom noterade de som använde CBD för ångest och depression förbättringar i sin dagliga funktion och minskade ångestsymtom.

CBD vs antidepressiva medel

CBD vs antidepressiva medel

Antidepressiva läkemedel skrivs ofta ut till personer med depression och inkluderar selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), tricykliska antidepressiva (TCA) och monoaminoxidashämmare (MAOI).

CBD kan ha vissa fördelar jämfört med dessa mediciner, som kan ta tid innan de börjar verka. En djurstudie från 2019 visade till exempel att CBD hade en omedelbar och långvarig antidepressiv liknande effekt.

Likaså noterade en 2019 års genomgång av forskning om CBD och depression att de antidepressiva liknande effekterna av CBD har registrerats i olika djurmodeller.

Som en naturlig produkt kan det också orsaka färre biverkningar. Antidepressiva medel är kända för att orsaka sömnlöshet, huvudvärk, matsmältningsproblem, yrsel, humörsvängningar och sexuell dysfunktion. De flesta människor upplever dock minimala biverkningar när de använder CBD.

Även om CBD har fördelar är det inte en ersättning för receptbelagda antidepressiva läkemedel. Om du funderar på att lägga till CBD i din rutin, prata med din läkare och be om vägledning innan du ändrar ditt vanliga medicineringsschema.

Kan CBD hjälpa mot ångest?

cbd gummies

Ja, CBD kan hjälpa mot ångest, ett psykiskt problem som ofta följer med depression. Du kan känna dig spänd, orolig och uppleva fysiska förändringar som ökat blodtryck om du har ångest.

Serotonin och andra neurotransmittorer kan bidra till ångeststörningar. CBD kan öka verkan av serotoninreceptorer och påverka humöret snabbare än selektiva serotoninåterupptagshämmare (SSRI), ett antidepressivt medel som ofta förskrivs.

Dessutom föreslog en översikt från 2015 att CBD interagerar med olika receptorer som reglerar ångestbeteenden. Dessa inkluderar serotonin 5-HT1A-receptorn och CB1-receptorer i hjärnan.

CBD kan fungera som en 5-HT1A-agonist, vilket är målet för SSRI-preparat. Dessa läkemedel förhindrar hjärnan från att absorbera serotonin, vilket ökar dess tillgänglighet och gör att det kan kommunicera meddelanden mellan närliggande nervceller. Därför kan CBD lyfta humöret och förbättra ångest.

Läs mer i vårt blogginlägg: CBD olja mot ångest

Det finns bevis för att CBD kan hjälpa mot ångest hos människor. I en retrospektiv studie från 2019 undersöktes till exempel CBD och ångest. Forskare undersökte effekterna av CBD på 72 deltagare som upplevde ångest eller sömnproblem. Mer än 82 % rapporterade att deras ångest minskade under de första två månaderna av CBD-användning.

En annan granskning från 2020 gav ytterligare positiva resultat. Författarna tittade på CBD och ångeststörningar och fann bevis för att stödja det som en terapi i sig själv eller som en kompletterande terapi till andra mediciner. Det skulle kunna hjälpa vid olika ångeststörningar, till exempel posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), generaliserat ångestsyndrom (GAD) och socialt ångestsyndrom.

Andra sätt att bekämpa depression

Depression är ett komplext tillstånd som ofta kräver en mångsidig behandling.

Om du kämpar med depression är det viktigt att söka professionell hjälp även om du känner dig utmattad och hopplös. Depression är ett behandlingsbart tillstånd och du kan tillsammans med din läkare skapa en lämplig behandlingsplan som består av medicinering, terapi och livsstilsförändringar.

Förutom professionell hjälp finns det saker du kan göra för att hantera depressionen och hjälpa dig på vägen till återhämtning. Försök att införliva strategierna i ditt liv om du känner dig deprimerad:

bekämpa depression

Kika in våra bästsäljare inom CBD 

Sour CBD Gummies
Sura CBD-Gummies
Sour CBD Gummies
Sura CBD-Gummies

Sura CBD-Gummies

249 kr
LÄS MER
veganska cbd gummies
veganska cbd gummies
veganska gummies
Veganska CBD-gummies
veganska cbd gummies
veganska cbd gummies
veganska gummies
Veganska CBD-gummies

Veganska CBD-gummies

239 kr
LÄS MER
vegan cbg gummies
Vegan CBG gummies squares
vegan cbg gummies
Vegan CBG gummies squares

Veganska CBG Gummies

1 899 kr
LÄS MER
40% cbd olja
cbd olja jordgubb
40% cbd olja
cbd olja dosering
naturecan förmåner
bästa cbd oljan sverige
40% cbd olja
cbd olja jordgubb
cbd olja doseringsguide
40% cbd olja
cbd olja dosering
naturecan förmåner
bästa cbd oljan sverige

40% CBD-olja

1 699 kr
LÄS MER
 • Ta kontakt med vänner och familj Istället för att dra dig undan från livet kan du försöka umgås och lita på andra människor.
 • Försök vara mer aktiv - Motion kan bidra till att höja ditt humör. En lätt promenad innebär ett miljöombyte och frisk luft.
 • Möt dina rädslor - Även om det är frestande att undvika utmanande situationer kan det leda till att du tappar självförtroendet. Så om du känner att du undviker resor eller sociala evenemang, försök att ta itu med dem i stället.
 • Minska alkoholintaget - Människor kan dricka alkohol för att dölja sina känslor eller som ett sätt att hantera dem, men i det långa loppet hjälper alkohol inte och kan få dig att känna dig ännu mer deprimerad.
 • Ät en balanserad kost - Vissa människor finner tröst i mat, medan andra tycker att depressionen gör att de inte har någon lust att äta. Antidepressiva medel kan också påverka din aptit. Det är dock viktigt att inkludera frukt, grönsaker, fullkorn och andra näringsrika livsmedel i din kost för att hjälpa din kropp att hålla sig frisk.

Kom ihåg att det är viktigt att få hjälp om du fortfarande känner dig nedstämd eller deprimerad efter ett par veckor. Depression kan förvärras med tiden, så det är viktigt att få rätt diagnos och behandling så snart som möjligt.

Hur mycket CBD bör jag ta?

Den optimala dosen av CBD varierar från person till person, och det finns för närvarande ingen rekommenderad daglig standarddos. Istället beror den mängd som fungerar bäst för dig på faktorer som din längd, vikt och skälen till att du tar CBD.

Generellt sett, om du är nybörjare på CBD, rekommenderar vi att du börjar lågt och går långsamt, till exempel 20 mg, per dag under den första veckan. Du kan sedan öka dosen med en liten mängd med några dagars mellanrum tills du hittar en dos som fungerar.

Läs mer om dosering på vår sida: CBD Olja dosering

Hur tar jag CBD?

cbd olja dosering

Om du funderar på att använda CBD och depression är ett problem kan du välja mellan ett brett utbud av produkter, inklusive CBD-olja, CBD-kapslar, CBD-gummies och CBD-ätbara produkter, alla med specifika fördelar.

CBD-olja tas sublingualt genom att placera några droppar under tungan och hålla dem i ungefär en minut innan de sväljs.

CBD-oljan passerar genom munslemhinnan och kommer in i blodomloppet för snabba effekter.

Andra produkter som CBD-kapslar, CBD-gummies och CBD-ätbara livsmedel är bra alternativ till CBD-olja och ger ett enkelt sätt att hantera din dosering.

Dock eftersom dessa produkter passerar in i matsmältningssystemet är effekterna långsammare att sätta in, det tar upp till 2 timmar att verka men ger lindring i upp till 8 timmar.

Är CBD säkert?

Ja, CBD är säkert att använda. Det är sällan biverkningar som uppstår, men det är dock möjligt att vissa personer kan vara känsliga och uppleva:

 • Torr mun
 • Diarré
 • Trötthet
 • Förändringar i vikt och aptit

Världshälsoorganisationen (WHO) konstaterar att CBD anses vara väl tolererat och har en god säkerhetsprofil.

Dock om du tar andra mediciner är det viktigt att diskutera CBD med din vårdgivare för att minimera biverkningar eller läkemedelsinteraktioner.

CBD och depression: Sammanfattning

Depression är ett vanligt psykiskt problem som många människor har. Läkare kan rekommendera att behandla den med en kombination av medicinering, psykoterapi och livsstilsförändringar. Vissa människor vänder sig dock nu till alternativ, som CBD.

De första resultaten av vissa studier om CBD och depression ser lovande ut, men mer forskning behövs för att bekräfta dessa resultat.

CBD anses i allmänhet vara säkert och har få biverkningar. Om du är intresserad av att prova CBD och depression är ett problem, börja med en låg dos och öka den gradvis tills du hittar en mängd som fungerar för dig.

Se till att diskutera CBD:s potentiella fördelar med din vårdgivare först.

Ansvarsfriskrivning: Det finns för närvarande otillräckliga bevis för att stödja användningen av CBD vid de tillstånd som nämns ovan och denna text återspeglar på intet sätt rekommenderade användningsområden. Sök alltid råd hos din sjukvårdspersonal om du tar utskrivna läkemedel eller om du funderar på att använda CBD för ditt tillstånd.

Skrivet av Zia Sherrell och granskat av vår kvalificerade expert Moyra Cosgrove, chef för nutrition på Naturecan, SENR-registrerad nutritionist och DProf-kandidat vid LJMU.

1 comment

 • Therese Feb 01, 2023

  Super intressant! Har länge tänkt på att testa CBD för mind depression.. tack!

Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published