Villkor & Betingelser

Dessa villkor ('villkor') reglerar användarna ('du' eller 'din') användning av webbplatsen www.naturecan.se ('webbplats') och ditt förhållande till:

(i) Naturecan Ltd. vars registrerad säte är på Naturecan Ltd., Bank Chambers, Stockport, SK1 1AR.

Vår organisationsnummer är 11973527 samt vår EU VAT nummer NL826436377B01

MOMS: GB-330461635
Företagsnummer: 11973527

E-post: support-se@naturecan.com
Telefon: +4915201016539

('vi', 'vår' eller 'oss'). Läs dem noggrant eftersom de påverkar dina rättigheter och skyldigheter enligt lag. Om du inte samtycker till dessa villkor, vänligen använda inte webbplatsen. Om du har frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta oss.

1. Avtal

Genom att använda webbplatsen samtycker du till att vara bunden av dessa villkor.

2. Ändringar

Vi förbehåller oss rätten till:

Uppdatera dessa villkor då och då och eventuella ändringar kommer att meddelas dig via ett lämpligt tillkännagivande på webbplatsen.

Det är ditt ansvar att kontrollera för sådana förändringar.

Ändringarna kommer att gälla för användning av webbplatsen efter att vi har meddelat detta. Om du inte vill acceptera de nya villkoren bör du inte fortsätta använda webbplatsen.

Om du fortsätter att använda webbplatsen efter det datum då ändringen träder i kraft, indikerar din användning av webbplatsen att ditt avtal är bundet av de nya villkoren; och ändra eller dra tillbaka, tillfälligt eller permanent, denna webbplats och det material som finns i (eller någon del) utan att meddela dig och du bekräftar att vi inte ska vara ansvariga gentemot dig för någon ändring eller återkallande av webbplatsen eller dess innehåll.

3. Registrering

Du garanterar att:

De produkter som köps på denna webbplats är endast avsedda för privat och hushåll och är inte avsedda att återförsäljas. Du kommer att meddela oss omedelbart om ändringar i den personliga informationen genom att e-posta våra kundservicerepresentanter på:

support-se@naturecan.com

4. Integritet

Vi kommer att behandla all din personliga information som konfidentiell och kommer endast att använda den i enlighet med vår integritetspolicy.

När du handlar på denna webbplats kommer vi att be dig ange personliga uppgifter för att vi ska kunna identifiera dig, till exempel ditt namn, e-postadress, faktureringsadress, leveransadress, kreditkort eller annan betalningsinformation. Vi bekräftar att denna information kommer att innehas av oss i enlighet med den registrering vi har på datakommissärens kontor.

5. Skydda din säkerhet

För att säkerställa att ditt kredit-, betalkorts- eller betalkort inte används utan ditt medgivande, kommer vi att validera namn, adress och annan personlig information som du tillhandahåller under orderprocessen mot lämpliga tredjepartsdatabaser.

Vi tar risken för internetbedrägeri på allvar. Eftersom volymen av bedrägliga kreditkortstransaktioner ökar gör vi vårt yttersta för att se till att alla beställningar kontrolleras noggrant med hjälp av den redan levererade informationen. Det finns en möjlighet att vi kan kontakta dig för att göra ytterligare säkerhetskontroller och vi ber om ditt samarbete för att vi ska kunna slutföra dem. Vi tolererar inte bedrägliga transaktioner och sådana transaktioner kommer att rapporteras till berörda myndigheter.

Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att sådana kontroller görs.

När du utför dessa kontroller kan personlig information som du tillhandahåller lämnas ut till ett registrerat kreditreferensbyrå som kan hålla ett register över den informationen. Du kan vara säker på att detta bara görs för att bekräfta din identitet, att en kreditkontroll inte utförs och att ditt kreditbetyg inte kommer att påverkas. All information som du tillhandahåller kommer att behandlas säkert och strikt i enlighet med dataskyddslagen 1998.

6. Överensstämmelse

Webbplatsen får endast användas för lagliga ändamål och på ett lagligt sätt. Du samtycker till att följa alla tillämpliga lagar, stadgar och föreskrifter angående webbplatsen och dess användning. Du samtycker till att inte ladda upp eller sända via webbplatsen:

Alla datavirus eller något annat som är utformat för att störa datorns normala driftsrutiner; och allt material som är ärekränkande, stötande eller av en obscen karaktär.

7. Skadestånd

Du samtycker till att fullständigt ersätta, försvara och hålla oss, och våra officerare, styrelseledamöter, anställda och leverantörer, omedelbart på begäran skadliga, från och mot alla fordringar, förluster och kostnader, inklusive rimliga juridiska avgifter, som uppstår till följd av brott mot dessa villkor från dig, eller andra skulder som uppstår till följd av din användning av denna webbplats eller någon annan person som kommer åt webbplatsen med din personliga information.

8. Tredjepartslänkar

Som en bekvämlighet för våra kunder kan webbplatsen innehålla länkar till andra webbplatser eller material som ligger utanför vår kontroll. För din information är vi inte ansvariga för sådana webbplatser eller material och granskar eller stöder dem inte. Vi är inte ansvariga, vare sig direkt eller indirekt, för sekretesspraxis eller innehåll på sådana webbplatser eller för någon skada, förlust eller brott som orsakats eller påstås orsakas i samband med, användning av eller beroende av sådan reklam, innehåll, produkter, material eller tjänster tillgängliga på sådana externa webbplatser eller resurser.

9. Beställningar

Alla beställningar är föremål för acceptans och tillgänglighet. Om de beställda varorna inte är tillgängliga kommer du att meddelas via e-post (eller på annat sätt om ingen e-postadress har angetts) och du har möjlighet att antingen vänta tills varan är tillgänglig i lager eller att avbryta din beställning.

Eventuella beställningar av dig kommer att behandlas som ett erbjudande att köpa varorna eller tjänsterna från oss och vi har rätt att när som helst avslå sådana erbjudanden. Du erkänner att varje automatiskt bekräftelse av din beställning som du kan få från oss inte ska motsvara vårt godkännande av ditt erbjudande om att köpa varor eller tjänster som annonseras på webbplatsen. Avtalet mellan dig och oss kommer att ske när vi (i) debiterar ditt kredit- eller  betalkort- eller (ii) skickar varorna till dig eller påbörjar tjänsterna, beroende på vilket som är det senare.

Vi kommer att ta all rimlig vård, i den mån det är i vår makt att göra det, för att hålla informationen om din beställning och betalning säker, men i frånvaro av vårdslöshet från vår sida kan vi inte vara ansvariga för någon förlust du kan lida om en tredje part tillhandahåller obehörig åtkomst till data som du tillhandahåller vid åtkomst till eller beställning från webbplatsen.

De produkter som säljs på webbplatsen är inte för återförsäljning eller distribution. Vi förbehåller oss rätten att avbryta beställningar och/eller stänga av konton där vi tror att produkter beställs i strid med denna bestämmelse.

Du kommer att ta risken för produkterna när de har levererats till den leveransadress som du angav när du beställer produkterna. Vi accepterar inget ansvar där du anger en felaktig leveransadress eller om du inte hämtar in produkterna från leveransadressen som du angav.

10. Ångerrätt

Om du har köpt varorna eller tjänsterna som konsument (dvs för privat bruk i motsats till företagsbruk), observera att du har rätt att säga upp alla avtal som har slutförts med oss inom 14 dagar från den dag då du förvärvar fysiskt besittning av varor.

Om du vill avbryta ett kontrakt enligt denna klausul, vänligen se vår returpolicy.

11. Pris och betalning

Alla priser som visas inkluderar moms (i förekommande fall) och är korrekta när de anges till systemet. Vi förbehåller oss rätten att ändra priser när som helst utan att meddela dig.

Beställningar med leveransadress utanför Storbritannien kan bli föremål för importtullar och skatter (inklusive moms) som tas ut när en leverans når ditt destinationsland. Eventuella sådana extra avgifter måste bäras av dig. Du bör notera att tullpolitiken och rutinerna varierar mycket från land till land. Vi rekommenderar att du kontaktar ditt lokala tullkontor för information.

Observera att när du transporterar varor utanför Storbritannien kan transporter över gränserna bli föremål för öppning och inspektion av tullmyndigheterna. När det gäller alla varor som skickas till dig utanför Storbritannien, anses du vara importören av varorna och måste därför följa alla lagar och förordningar i det land till vilket varorna levereras.

Betalning kan göras med alla större kredit- eller betalkort. Betalning debiteras och rensas från ditt konto innan du skickar ut ditt gods eller tillhandahåller tjänsten till dig. Om betalning ska göras via ett kreditkort hålls ett förhandsbevis på 0,01kr mot kortet tills kortutgivaren validerar betalningen.

I det osannolika fallet att priset som visas på kassasidan är fel och vi upptäcker detta innan du accepterar din beställning i enlighet med klausul 9, är vi inte skyldiga att sälja varorna till dig till det angivna priset. Vi försöker alltid se till att priserna på varor som visas på vår webbplats är korrekta, men ibland kan fel uppstå. Om vi upptäcker ett fel i priset på varorna som du har beställt kommer vi att meddela dig så snart som möjligt och ge dig möjligheten att bekräfta din beställning till rätt pris eller avbryta den. Om du avbryter din beställning och du redan har betalat för varorna får du en full återbetalning.

Du bekräftar att kredit- eller betalkort- som används är ditt. Alla kredit-/betalkortsinnehavare är föremål för valideringskontroller och godkännande av kortutgivaren. Om emittenten av ditt betalkort vägrar eller inte av någon anledning godkänner betalning till oss kommer vi inte att vara ansvariga för dig för förseningar eller leveranser.

Om din kredit- eller betalkortbetalning inte behandlas framgångsrikt av någon anledning förbehåller vi oss rätten att återförsöka behandlingen av betalningen. Vi kommer att ge dig minst 48 timmars varsel i förväg om varje återförsök att behandla betalning genom att skicka ett e-postmeddelande till den e-postadress du har angett till oss. Om du inte vill att vi ska försöka behandla betalningen igen, måste du avbryta din beställning inom 48 timmar efter att vi skickat detta e-postmeddelande.

Du får bara använda en rabattkod för varje beställning. Vi förbehåller oss rätten att avvisa eller avbryta beställningar där du lägger till mer än en rabattkod i korgen.

Vi tillåter dig att använda rabattkoder strikt på villkoren för vilka de utfärdades, som bland annat kan innehålla villkor som rör din berättigande att använda dem och ett maximalt ordervärde.

Vänligen bekanta dig med dessa villkor innan du gör en beställning eftersom vi förbehåller oss rätten att avvisa eller avbryta beställningar som inte uppfyller dessa villkor även om ditt kredit- eller betalkort har debiterats. Om det finns någon inkonsekvens mellan de villkor som rabattkoderna utfärdades och dessa villkor gäller för rabattkodens villkor. En kopia av villkoren för rabattkoden kan erhållas genom att maila eller ringa vårt kundtjänst.

Bank överföring

Kunden ansvarar för alla valutaavgifter eller relaterade bankavgifter. Om du inte överför hela beställningspriset till oss kan det leda till att din beställning försenas eller avvisas tills full betalning har gjorts.

Klarna

I samarbete med Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Sverige, erbjuder vi dig följande betalningsalternativ. Betalningen ska göras till Klarna:

  • Betala senare 14

Ytterligare information och Klarnas användarvillkor hittar du här. Allmän information om Klarna hittar du här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas integritetspolicy.

12. Köpberättigande

För att vara berättigad att köpa varor på denna webbplats och lagligt ingå och bilda kontrakt på denna webbplats enligt engelsk lag måste du:

Genom att erbjuda att köpa varor och tjänster förklarar du för oss att du är 18 år eller äldre och godkänner oss att överföra information (inkluderad uppdaterad information) för att få information från tredje part, inklusive men inte begränsat till, dina betalkort eller kreditkortsnummer eller kreditrapporter för att verifiera din identitet, för att validera ditt kreditkort, för att få ett initialt kreditkortsbehörighet och för att godkänna enskilda köptransaktioner.

13. Immaterialrätt

Innehållet på webbplatsen är skyddat av upphovsrätt, varumärken, databas och andra immateriella rättigheter och du erkänner att materialet och innehållet som tillhandahålls som en del av webbplatsen ska förbli hos oss eller våra licensgivare.

Du kan hämta och visa innehållet på webbplatsen på en datorskärm, lagra sådant innehåll i elektronisk form på disken (men inte någon server eller annan lagringsenhet ansluten till ett nätverk) eller skriva ut en kopia av sådant innehåll för din egen personliga, icke-kommersiell användning, förutsatt att du håller intakt alla och eventuella upphovsrättsliga och äganderätt. Du får inte på annat sätt reproducera, modifiera, kopiera eller distribuera eller använda i kommersiellt syfte något av materialet eller innehållet på webbplatsen.

14. Ansvarsbegränsning

Trots någon annan bestämmelse i villkoren, ingenting i dessa villkor:

Webbplatsen tillhandahålls på en "som den är" och "som tillgänglig" basis utan någon föreställning eller godkännande gjord och vi ger inga garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, i relation till den och dess användning. Du erkänner att vi inte kan garantera och inte kan vara ansvariga för webbplatsens säkerhet eller integritet och all information som du tillhandahåller. Du måste bära risken för användning av Internet.

Även om vi kommer att försöka se till att material som ingår på webbplatsen är korrekt, ansedda och av hög kvalitet, kan vi inte ta ansvar om detta inte är fallet. Vi kommer inte att ansvara för några fel eller utelämnanden eller för de resultat som erhållits genom användning av sådan information eller för några tekniska problem du kan uppleva med webbplatsen. Om vi informeras om felaktigheter i materialet på webbplatsen kommer vi att försöka korrigera detta så snart vi rimligt kan.

I synnerhet fraskriver vi alla skulder i samband med följande:

I den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lag samtycker du till att vi inte kommer att vara ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för några följd- eller tillfälliga skador (båda av dessa villkor inkluderar, utan begränsning, ren ekonomisk förlust, förlust av vinst, förlust av företag, förlust av förväntade besparingar, bortkastade utgifter, förlust av integritet och förlust av data) eller andra indirekta, speciella eller straffskador som helst som uppstår på eller är relaterade till webbplatsen.

15. Avskillnad

Om någon del av villkoren ska anses vara olaglig, ogiltig eller av någon anledning inte kan verkställas, ska den bestämmelsen anses avskiljbar från dessa villkor och påverkar inte giltigheten och verkställbarheten av kvarvarande bestämmelser i villkoren.

16. Avstående

Inget undantag av oss ska tolkas som ett undantag från något förfarande eller efterföljande överträdelse av någon bestämmelse.

17. Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela grunden för alla avtal som nås mellan dig och oss.

18. Lag och jurisdiktion

Dessa villkor ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i England och Wales och eventuella tvister kommer endast att avgöras av de engelska domstolarna.

19. Recensioner

Om du skickar en recension ger du oss en icke-exklusiv, royaltyfri, evig, oåterkallelig och helt underlicensierbar rätt att använda, reproducera, ändra, anpassa, publicera, översätta, skapa derivatverk från, distribuera och visa sådant innehåll över hela världen i alla medier.

Du ger www.naturecan.se och dess underlicenser rätten att använda det namn du skickar i samband med sådant innehåll, om de väljer det.

Du samtycker till att avstå från din rätt att identifieras som författaren till sådant innehåll och din rätt att invända mot nedsättande behandling av sådant innehåll.

Du samtycker till att utföra alla ytterligare handlingar som är nödvändiga för att göra någon av ovanstående rättigheter som du beviljats till www.naturecan.se inklusive verkställande av handlingar och handlingar, på begäran av www.naturecan.se.

Du föreställer och garanterar att du äger eller på annat sätt kontrollerar alla rättigheter till innehållet du publicerar; att, från och med det datum då innehållet eller materialet skickas till www.naturecan.se.

20. Tävlingar

Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande. Dessa regler kommer att anses gälla för varje tävling såvida inte någon specifik instruktion i en tävling anger något annat.

Genom att delta i tävlingen anses deltagarna ha läst och förstått dessa villkor och vara bundna av dem. Alla våra beslut kommer att vara slutgiltiga och bindande och ingen korrespondens kommer att ingås.

Varje person som är anställd eller närmast familjemedlem till en anställd i Naturecan Ltd. eller någon annan person som är direkt kopplad till organisationen av en viss tävling är inte berättigad att delta.

Alla deltagare måste vara 18 år eller äldre såvida inte någon annan åldersbegränsning anges eller underförstås. Deltagare bör, om de är under 18, få tillstånd från föräldern eller vårdnadshavaren i förväg.

Alla anmälningar måste tas emot senast i slutet angivet tävlingsdag. Ansökningar kommer att anges vid inlämning. Inget ansvar kommer att tas för några applikationer som är felaktiga, förlorade av tekniska eller andra skäl eller som tas emot efter stängningsdatumet.

Vi förbehåller oss den absoluta rätten att utan föregående meddelande diskvalificera anmälningar till någon tävling som vi anser har använt felaktiga tekniska medel för att delta i och/eller vi anser vara bedrägligt.

Deltagarna ansvarar för sina betalningar för att komma åt datornätverk.

Vi ansvarar inte för eller accepterar något ansvar för: (i) eventuella misslyckanden från vinnaren eller deltagaren att följa dessa villkor; (ii) all störning, försening eller felkörning av poster; eller (iii) eventuella server-, system- eller nätverksfel, funktionsfel eller otillgänglighet.

Vi ska vara promotor för alla tävlingar som omfattas av dessa villkor om inget annat anges.

20.1 Priser

Om ett annonserat pris av någon anledning inte är tillgängligt förbehåller vi oss rätten att absolut ersätta ett liknande pris med motsvarande eller högre värde.

Endast ett pris tilldelas per hushåll.

Det finns inga kontanter eller något annat alternativ till det erbjudna priset och priser är inte överförbara.

20.2 Underrättelse

Vinnarens namn kommer att väljas i ett slumpmässigt drag efter slutdatum från alla giltiga ansökningar.

Vinnaren av ett pris kommer att meddelas inom 28 dagar efter att vinnaren har konstaterats.

Tillåt 28 dagar för leverans av alla priser.

Om vinnaren av en tävling inte kan ta upp ett pris av någon anledning eller om vinnaren inte kan meddelas efter att rimliga ansträngningar har gjorts, kan vi avyttra priset som vi anser lämpligt utan ansvar till vinnaren för att ha gjort det .

För varje tävling tilldelas endast ett pris per deltagare/e-postadress. Vinnarna kommer att finnas tillgängliga på begäran.

Vinnarnas namn kan publiceras på vår webbplats och/eller på vår Facebook, Twitter eller någon annan social medieplattform.

20.3 Hämtning av priser

Tävlingspriser/biljetter kan begränsas till vissa tider på året och såvida inget annat anges måste alla priser tas inom sex månader efter tävlingsdatumet.

Om priser ska tillhandahållas av en tredje part måste vinnaren genomföra alla lämpliga eller tillämpliga bokningar eller andra formaliteter direkt med sådana leverantörer. Vi har inget ansvar för handlingar/standarder från andra personer eller företag.

21. Erbjudanden/rabatter

Webbplats/valda produktrabatter

Rabatt tillämpas i korg, exklusive gratisgåvor och andra reklamartiklar. Maximalt rabattvärde och procentsats varierar beroende på kampanj.

Nivårabatter

Rabatt ges när nivåkraven uppfylls. Maximalt rabattvärde och procentsats varierar beroende på kampanj.

Minskande rabatter

Rabattandel minskar med jämna mellanrum över tiden. Maximalt rabattvärde och procentsats varierar beroende på kampanj.

Före/nu prissättning

Rabatt tillämpas automatiskt på produkter som visas på produktsidorna. I vissa fall kan prissättning av före/nu staplas med en erbjudande-kod, men detta är beroende av kampanj.

Gratis gåvor

Gåva(or) läggs automatiskt till i kundkorgen när erbjudandekraven uppfylls. I vissa fall måste gåvor läggas till manuellt i korgen så att ytterligare information kommer att tillhandahållas.

Fri leverans

Tillämpas vid kassan kommer rabatten att motsvara specifika landskostnader. Fraktkostnad till andra länder kan fortfarande ske. 

Multi-köp

Rabatt gäller den billigaste varukorgen som uppfyller kampanjkraven.

Undantag

Presentkort och andra specifikt angivna föremål är undantagna från rabatt. Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra listan över undantagna produkter. Endast en rabattkod kan tillämpas per korg. 

22. Resa till andra länder med CBD

Om du ska resa bör du kontrollera landets regler och bestämmelser om innehav och användning av CBD-produkter.