CBD and Parkinson’s: What does the research say?

CBD Olja mot Parkinsons sjukdom - vad säger forskningen?

Det viktigaste

 • Parkinsons sjukdom är en neurologisk sjukdom som orsakar skakningar och problem med att röra sig.
 • Det finns inget botemedel mot sjukdomen, så behandlingen syftar till att lindra symtomen.
 • CBD är en bioaktiv hampförening som väcker intresse hos forskare och läkare på grund av dess potentiella hälsofördelar.
 • Forskning som fokuserar på CBD och Parkinsons sjukdom är i sin linda, men vissa resultat är lovande.

Vad är Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom är en kronisk och progressiv rörelsestörning som drabbar cirka 10 miljoner människor världen över.

Den uppstår när nervceller i hjärnan dör eller inte fungerar som de ska, vilket leder till problem med rörelser, balans och koordination.

Sjukdomen utvecklas vanligtvis gradvis, och människor söker kanske en diagnos först när symtomen blir uppenbara eller stör deras dagliga liv. I detta skede kan sjukdomen vara långt framskriden.

Även om det finns behandlingar för att lindra Parkinsons symtom, utforskar forskare kontinuerligt potentiella nya terapier som kan förändra människors liv. En sådan undersökningsväg är CBD och Parkinsons sjukdom.

CBD eller cannabidiol, är en naturligt förekommande hampaförening som har visat potential inom flera forskningsområden. I den här artikeln kommer vi att utforska det aktuella vetenskapliga läget för att se om CBD kan hjälpa människor som lever med Parkinsons sjukdom.

Vad händer i kroppen när man har Parkinsons sjukdom?

Parkinsons sjukdom är en sjukdom i nervsystemet. Den är neurodegenerativ, vilket innebär att den orsakar en gradvis försämring av hjärn- och nervceller.

Tillståndet beror på förlust av dopaminerga neuroner i en del av hjärnan som kallas substantia nigra, som är belägen i de basala ganglierna i mellanhjärnan.

Dessa neuroner eller nervceller producerar dopamin, en signalsubstans som hjälper nerverna att kommunicera. Förlusten av dessa celler leder till en brist på dopamin i hjärnan. Eftersom dopamin är nödvändigt för normala rörelser utvecklar personen skakningar, det primära symptomet på Parkinsons sjukdom.

Experterna är inte säkra på varför vissa människor utvecklar Parkinsons sjukdom, men de tror att det är en kombination av genetiska faktorer och miljöfaktorer.

Det finns ännu inget botemedel och inga mediciner som kan modifiera sjukdomsförloppet, men olika behandlingsalternativ kan ge viss lindring av symtomen.

Symtom vid parkinsons sjukdom

Parkinsons symtom är olika för alla, men de vanligaste är vanligtvis tremor eller skakningar.

Skakningarna börjar ofta i en hand eller arm och kan sedan sprida sig till ben och fötter på samma sida av kroppen.

Skakningarna kan innebära att tummen och pekfingret gnuggas fram och tillbaka, vilket läkarna kallar "pillerrullande tremor". Handen kan också skaka i vila.

När sjukdomen fortskrider kan tremor bli mer uttalad och frekvent.

CBD and Parkinson’s: What does the research say?

Andra symtom vid Parkinsons sjukdom är t.ex:

 • Stelhet: Stelhet i musklerna kan göra det svårt att röra sig eller utföra enkla uppgifter som att knäppa en skjorta.
 • Bradykinesi: Detta innebär att rörelserna är långsamma. Det kan ta längre tid att gå, resa sig från en stol eller utföra andra dagliga aktiviteter.
 • Instabilitet i kroppshållningen: Människor kan ha svårt att stå rakt upp eller hålla balansen, vilket ökar risken för fallolyckor.

Eftersom Parkinsons sjukdom också påverkar det autonoma nervsystemet kan personer med sjukdomen uppleva:

 • Förändringar i tal och sväljning
 • Förstoppning
 • Överdriven svettning eller minskad förmåga att svettas
 • Urinvägsbesvär
 • Hudproblem
 • Trötthet
 • Förändringar i sömnen

När sjukdomen fortskrider kan symtomen bli allvarligare och människor kan få svårigheter med det dagliga livet. I de senare stadierna kan människor utveckla demens.

CBD och Parkinsons sjukdom: Vad säger forskningen?

CBD, eller cannabidiol, är en naturlig, icke berusande förening som finns i hampaplantan.

Forskning tyder på att det kan hjälpa mot smärta, inflammation, sömnproblem och allmänt välbefinnande.

Även om mycket av forskningen är ny och något begränsad, har vissa studier visat lovande resultat när det gäller CBD och Parkinsons sjukdom.

Smärta

Smärta och inflammation kan påverka människor som lever med Parkinsons sjukdom. I en liten studie från 2014 av 22 personer med Parkinsons sjukdom fann forskarna att medicinsk cannabis hjälpte till att lindra smärta.

Eftersom medicinsk cannabis innehåller både CBD och tetrahydrocannabinol (THC) var det dock inte möjligt att specificera vilken förening som var ansvarig för resultaten. Även om djurstudier tyder på att CBD ensam också kan ha denna effekt.

Läs mer i vårt blogginlägg: CBD olja & smärta

CBD and Parkinson’s: What does the research say?

Tremor

Okontrollerade muskelrörelser eller dystoni är ett utmärkande drag för Parkinsons sjukdom. En äldre studie från 1986 där CBD användes på fem personer med rörelsestörningar visade att det förbättrade dystoni med upp till 50%. Två försökspersoner upplevde dock en försämring av vilande tremor vid högre doser.

En ny studie från 2020 om CBD och Parkinsons sjukdom fokuserade på effekterna av Epidiolex - ett receptbelagt läkemedel - på tremor hos 13 deltagare. USA:s Food and Drug Administration (FDA) och Storbritanniens Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA) har godkänt detta CBD-baserade läkemedel för behandling av två sällsynta former av epilepsi, men det är för närvarande inte godkänt för behandling av Parkinsons sjukdom.

Forskarna drog slutsatsen att CBD i form av Epidiolex kan vara till nytta vid Parkinsons sjukdom, men varnade för att de relativt höga doser som användes i studien var förknippade med förhöjda leverenzymvärden. De rekommenderar att storskaliga randomiserade kontrollerade försök behövs för att undersöka dessa effekter fullt ut.

Psykos

Vissa personer med Parkinsons sjukdom upplever psykos som en komplikation, särskilt i de senare stadierna. Experter uppskattar att upp till 50 % av personer med Parkinsons sjukdom upplever symptom som hallucinationer, delirium och vanföreställningar.

Det finns lite forskning om CBD och Parkinson-relaterad psykos förutom en liten studie från 2009. Forskare tittade på effekterna av CBD på sex personer som upplevt psykos i minst tre månader. De fann att CBD framgångsrikt minskade symtomens svårighetsgrad utan att orsaka några biverkningar.

Sömnen

Sömnproblem är vanliga hos personer med Parkinsons sjukdom. Dessa inkluderar sömnlöshet, sömnighet under dagen och sömnstörningar med snabba ögonrörelser (RBD).

Även här är forskningen om CBD och Parkinson-relaterade sömnproblem begränsad. Men en liten studie från 2014 med fyra deltagare tyder på att CBD kan hjälpa mot några av dessa störande symtom.

Läs med om CBD olja och sömnbesvär

CBD and Parkinson’s: What does the research say?

Naturecan's bästsäljare inom CBD

cbd snus
CBD snus
cbd snus
cbd snus
CBD snus
cbd snus

CBD Snus

169 kr
Läs mer om produkt >
cbd olja kapslar
cbd olja kapslar

CBD-Olja kapslar

449 kr
Läs mer om produkt >
10% cbd olja
cbd olja dosering
cbd olja på flaska
naturecan förmåner
10% CBD-olja-30ml - Spara 20%-
10% cbd olja
cbd olja doseringsguide
cbd olja dosering
cbd olja på flaska
naturecan förmåner
10% CBD-olja-30ml - Spara 20%-

10% CBD-olja - Bäst för nybörjare

649 kr
Läs mer om produkt >
hund cbd olja
dosering hund
doserar hund med cbd
hund cbd produkter
hund cbd olja 5%
hund cbd olja 3%
hund cbd olja
dosering hund
doserar hund med cbd
doseringsguide för hundar cbd
hund cbd produkter
hund cbd olja 5%
hund cbd olja 3%

CBD-olja hund

159 kr
Läs mer om produkt >

Livskvaliteten vid parkinsons

Att leva med en kronisk sjukdom som Parkinsons sjukdom kan påverka livskvaliteten negativt på grund av fysiska symtom och de sociala och känslomässiga effekterna av sjukdomen.

I en studie från 2014 undersökte forskare om CBD-olja kunde hjälpa. De valde ut 21 personer med Parkinsons sjukdom utan demens eller psykiatriska komplikationer. Deltagarna delades in i tre grupper:
Placebo, CBD vid 75 mg per dag eller CBD vid 300 mg per dag.

Även om forskarna inte fann några statistiskt signifikanta skillnader i motoriska poäng, fanns det signifikanta skillnader i livskvalitetspoäng mellan placebogruppen och de som fick 300 mg CBD dagligen. Författarna varnar dock för att studier med större provstorlekar skulle hjälpa till att dra definitiva slutsatser.

Är CBD säkert?

Ja, CBD anses i allmänhet vara säkert.

Världshälsoorganisationen (WHO) anser att CBD är väl tolererat med en bra säkerhetsprofil.

Trots detta kan CBD, precis som många kosttillskott och naturläkemedel, interagera med receptbelagda och receptfria läkemedel. Därför är det viktigt att diskutera CBD med din läkare för att minimera risken för läkemedelsinteraktioner eller biverkningar.

Har CBD olja några biverkningar?

De flesta människor tolererar CBD utan problem. Med detta sagt så är det alltid viktigt att hålla koll på potentiella biverningar. 

 • trötthet
 • diarré
 • förändringar i aptiten
 • Viktökning eller viktminskning
 • sömnighet
 • torr mun
 • illamående

Observera dock att dessa biverkningar ofta orsakas av att man överskrider den rekommenderade dagliga dosen eller använder produkter av låg kvalitet.

Läs mer i vårt blogginlägg: CBD olja biverkningar

Andra vanliga behandlingar vid Parkinsons sjukdom

Läkare kan rekommendera läkemedel, stödjande behandlingar som sjukgymnastik eller kirurgi för att lindra symtomen på Parkinsons sjukdom.

Läkemedel

Läkemedel kan förbättra de primära symtomen på Parkinsons sjukdom, t.ex. skakningar och rörelseproblem.

Levodopa är ett av de mest effektiva läkemedlen. Det är en naturlig kemikalie som omvandlas till dopamin för att återställa utarmade nivåer. Trots sin effektivitet kan levodopa orsaka biverkningar hos vissa patienter, t.ex. agitation, förvirring och illamående. Det kan också orsaka tremor som inte har något samband med Parkinsons sjukdom.

Läkare kan också rekommendera dopaminagonister som efterliknar effekterna av dopamin eller MAO-B-hämmare som förhindrar nedbrytningen av dopamin.

Dessa mediciner kanske inte är användbara för alla och har olika associerade risker.

Stödjande terapier

Sjukgymnastik, arbetsterapi och tal- och språkterapi kan göra det lättare att leva med Parkinsons sjukdom och hjälpa människor att hantera sina symtom.

Vissa personer kan också uppleva att de kan förbättra sina symtom genom att ändra sin kost. Det kan handla om att äta mer fibrer för att minska förstoppning och att äta små, regelbundna måltider för att undvika problem som lågt blodtryck och yrsel.

Att välja kirurgiska ingrepp

I vissa fall kan läkare rekommendera en typ av kirurgi som kallas djup hjärnstimulering för att behandla Parkinsons sjukdom.

Ingreppet innebär att en enhet som liknar en pacemaker implanteras i bröstväggen och att elektroder från enheten förs in i de delar av hjärnan som påverkas av Parkinsons sjukdom. En liten elektrisk ström stimulerar sedan hjärnan och hjälper till att lindra symtomen hos vissa personer.

Sammanfattning

CBD är en förening som finns i hampaplantor och som studeras för sina potentiella terapeutiska effekter. Tidig forskning tyder på att denna naturliga bioaktiva förening kan bidra till att förbättra livskvaliteten för personer som lever med Parkinsons sjukdom.

Även om CBD är lovande är många studier som stöder dess användning små och har begränsningar. Därför behövs storskaliga kliniska prövningar för att förstå förhållandet mellan CBD och Parkinsons sjukdom.

Även om mer forskning behövs om CBD och Parkinsons sjukdom anses CBD i allmänhet vara säkert. Men som många kosttillskott och naturläkemedel har det potential att interagera med mediciner. Därför är det viktigt att tala med din läkare innan du tar CBD, särskilt om du är under behandling för Parkinsons sjukdom.

Ansvarsfriskrivning: Det finns för närvarande inte tillräckliga bevis för att stödja användningen av CBD vid de tillstånd som nämns ovan och denna text återspeglar inte på något sätt rekommenderade användningar. Rådgör alltid med din vårdpersonal om du tar receptbelagda läkemedel eller funderar på att använda CBD för ditt tillstånd.

Skriven av Zia Sherrell och granskad av vår kvalificerade expert Moyra Cosgrove, näringsansvarig på Naturecan, SENR-registrerad näringsfysiolog och DProf-kandidat vid LJMU

Har du frågor & vill ha hjälp från en av våra svenska experter? 

Vår kundtjänst är tillgänglig dygnet runt för att svara på eventuella frågor.
På vardagar under dagen försöker vi alltid svara inom 1-2 timmar.

E-post: Support-se@naturecan.com

Bli uppringd av vår svenska kundtjänst → Skicka nummer

Chatt: Mån - Fre 10.00 - 18.00