FRI FRAKT PÅ alla beställningar över 450 kr

Fri frakt över 450kr
Garanterad CBD-koncentration
Kvalitetsgaranti
Vad är CBD?

Vad är CBD-Olja? Allt du behöver veta om CBD

Det viktigaste

  • CBD (eller cannabidiol) är en förening som finns i relativt stor mängd i hampaplantan (Cannabis sativa).
  • Det har visat sig hjälpa till att hantera en mängd olika hälsotillstånd, inklusive ångest, inflammation, sömnlöshet och kronisk smärta.
  • CBD är icke-intoxicerande, vilket innebär att det inte gör användaren "hög", och därför är det inte beroendeframkallande och kan konsumeras lagligt i Sverige.

Introduktion

I århundraden har Cannabis sativa (den växt som är mer känd som hampa) ansetts vara ett botaniskt kraftpaket för sina medicinska egenskaper. Trots att den har varit något försummad i den moderna medicinska eran har man under de senaste åren sett ett återuppväckt intresse för växten och dess terapeutiska potential.

Hampans popularitet som naturläkemedel för olika hälsotillstånd beror på de mer än 80 föreningar som finns i växten, bland annat en fytocannabinoid som kallas cannabidiol, eller CBD. Under de senaste åren har intensiv forskning bedrivits för att utforska CBD:s potential när det gäller hälsohantering, och användningen har ökat i en häpnadsväckande takt.

Här är vår omfattande nybörjarguide om CBD:s värld - vi berättar vad det är, var det kommer ifrån, hur det används och lite annan fakta som du bör känna till.

Vad är CBD?

Vad är CBD?

Som nämnts ovan är CBD en förkortning för cannabidiol, en icke-intoxikerande växtbaserad förening som finns i relativt stor mängd i hampa. CBD är den huvudsakliga aktiva ingrediensen i hampabaserade produkter, inklusive oljor, tinkturer, ätbara produkter (t.ex. kapslar, gummies), topiska produkter, hudvårdsprodukter och många fler.

Men hur interagerar CBD med vår kropp? Jo, det verkar sin "magi" via ett intrikat nätverk av cannabidiol receptors som tillsammans med vissa enzymer bildar det endocannabinoida systemet (ECS). CB1-cannabinoidreceptorerna finns främst i hjärnan och det centrala nervsystemet (CNS), medan CB2-receptorerna främst finns i immunsystemet.

När detta stora inneboende system av receptorer stimuleras hjälper de kroppen att tillverka kemikalier som kallas endocannabinoider, vilka spelar en stor roll i regleringen av viktiga dagliga funktioner som humör, sömn och aptit.

Att förstå hur CBD påverkar kroppen kan hjälpa till att förstå hur det kan passa in i en potentiell välbefinnande regim. Innan vi går in på dess potentiella användningsområden och effekter ska vi dock spåra dess rötter och återvända till CBD:s ursprung.

CBD Historia

Hampa tros ha kommit till Europa omkring 1200 f.Kr. innan den sedan spreds över hela världen. Redan då utnyttjades växten främst för sina medicinska fördelar, och i folkmedicin och primitiva mediciner användes olika delar av hampaplantan för att hantera komplikationer vid förlossning, kramper, dysenteri, artrit, reumatism och till och med sömnlöshet.

Föreningen CBD upptäcktes ursprungligen på 1940-talet, även om forskarna då var mer intresserade av en annan fytocannabinoid i hampa, känd som THC, som vi kommer att tala om senare i den här artikeln. År 1946 ledde Dr. Walter S. Loewe de första CBD-testerna på försöksdjur och drog slutsatsen att CBD inte förändrade deras mentala tillstånd.

Samma år upptäckte ett forskarlag under ledning av professor Raphael Mechoulam (allmänt erkänd som cannabisforskningens farfar) endocannabinoidsystemet (ECS) och CBD:s tredimensionella struktur - två upptäckter som skulle sätta CBG i rampljuset och förändra vår förståelse av cannabis.

Slutligen släppte brittiska farmakologer den första CBD-oljan avsedd för terapeutisk användning. Därefter fortsatte forskningen om CBD:s potentiella hälsofördelar att ta fart runt om i världen. År 2007 beviljades licenser för hampodling till två jordbrukare i North Dakota. År 2014 undertecknade USA:s president Barack Obama "Farm Bill", som ger forskningsinstitut tillstånd att börja testa program för hampodling.

En senare ändring av "Farm Bill" 2018 separerade helt CBD och hampa från förtecknade droger som är förbjudna enligt Controlled Substances Act, vilket innebar att CBD från hampa inte längre kunde behandlas som en olaglig drog. Samma år godkände USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet FDA det första orala läkemedlet med cannabidiol (CBD), Epidiolex, för behandling av anfall hos epilepsipatienter i åldern 2 år och äldre. För närvarande används hampa flitigt inom farmaci, terapi, kosmetika och till och med i viktminskningsregimer.

Är CBD-olja tillverkad av marijuana?

Nu när vi har utforskat CBD:s historia kan vi gå vidare till några vanliga frågor som är förknippade med ämnet.

Det verkar som om många människor är osäkra på var CBD kommer ifrån, och de undrar ofta om hampa och marijuana är samma växter. Tekniskt sett är svaret på denna fråga "ja", eftersom både hampa och marijuana härstammar från cannabisarten Cannabis sativa. Deras kemiska egenskaper skiljer sig dock avsevärt från varandra.

Hampa är den icke berusande formen av cannabis, som till stor del odlas för industri- och jordbruksändamål. Det är en klassificering av Cannabis sativa-växten som är rik på CBD och innehåller endast spår av den berusande fytocannabinoiden tetrahydrocannabinol (THC), dvs. mindre än 0,2 %.

Marijuana är däremot en form av Cannabis sativa som innehåller höga halter THC och som huvudsakligen odlas för rekreationsändamål. Så när det gäller CBD-olja är det viktigt att känna igen vilken växtart den har erhållits från.

CBD olja droppar

Vad är THC?

Tetrahydrocannabinol (THC) är en cannabisförening som till skillnad från CBD är berusande och som skapar den "höga" känslan som vanligtvis förknippas med cannabis.

Forskning visar att THC stimulerar hjärncellerna att frisätta dopamin, en kemikalie som orsakar känslor av eufori. Det hindrar också informationsbearbetningen i hippocampus, den region i hjärnan som ansvarar för att bilda nya minnen.

Som nämnts ovan innehåller marijuanastammen Cannabis sativa höga nivåer av THC, som når nivåer på upp till 40 %. Precis som CBD finns THC också tillgängligt i form av oljor, ätbara produkter, tinkturer med mera. När de båda föreningarna interagerar med kroppens endocannabinoidsystem ger de dock mycket olika effekter. De används faktiskt ofta i en synergistisk kombination i kommersiella produkter för att ge olika medicinska fördelar.

Kan CBD göra dig hög?

En annan mycket vanlig fråga från personer som är nyfikna på CBD är om det gör dig "hög". Svaret är "nej".

Cannabidiol är 100 % icke-intoxicerande, vilket innebär att det inte ger några sinnesförändrande effekter, till skillnad från THC. Det betyder att det inte skapar de euforiska känslor som vanligen förknippas med andra sorters cannabis. Dessutom innehåller CBD från hampa mindre än 0,2 % THC; därför anses extraktet ha försumbara mängder av det senare och är säkert att använda.

En liten studie från 2016 baserad på 31 vuxna visade att aktivt THC orsakade betydande fysiska och psykologiska effekter, inklusive ökad hjärtfrekvens och eufori, medan CBD inte påverkade hjärtfrekvens, blodtryck eller kognitiva funktioner negativt. När de beskriver effekterna av CBD hävdar vissa personer att de känner sig mer energiska och fokuserade, medan andra hävdar att de upplever känslor av lugn och avslappning. Detta bidrar till det fina med CBD; allas reaktion kommer att vara annorlunda, baserat på deras speciella hjärn- och kroppskemi.

Can CBD vara beroendeframkallande?

Eftersom CBD inte är berusande verkar det inte ha några beroendeframkallande effekter.

Enligt en förhandsgranskningsrapport från 2017 från Världshälsoorganisationen (WHO) visade resultaten från en välkontrollerad experimentell prövning på människor att CBD inte var förknippat med missbrukspotential. Dessutom kan CBD till och med hjälpa till vid behandling av drogberoende.

Tidiga bevis från forskare tyder på att CBD kan minska risken för att utveckla missbruk av metamfetamin (meth) och kokain och även hjälpa till att undvika återfall efter avgiftning och nykterhet.

Är CBD lagligt?

2019 så kom beslutet i högsta domstolen att CBD är lagligt att använda så länge den inte innehåller spår av THC, vilket är standard för industrihampa. Du får alltså beställa CBD-olja som är fri från THC, men endast från utlandet. 

cbd fördelar

Vad är skillnaden mellan CBD-olja och hampaolja?

Termerna "CBD-olja" och "hampolja" används ofta synonymt. Det finns dock en stor skillnad - deras ursprung för utvinning.

CBD-olja kommer från hampa men är en bred term som används för att beskriva alla oljor som innehåller CBD. I vissa fall kan CBD-oljor erhållas från andra stammar av växten som innehåller en högre andel THC.

Å andra sidan är hampaolja ett naturligt extrakt som erhålls från hampaplantan, med höga koncentrationer av CBD och spår av THC. Det framställs från olika delar av växten, inklusive stjälkar, stjälkar och blommor, och används för att producera oljor och tinkturer.

Så enkelt uttryckt är hampolja alltid utvunnen från hampaplantan, medan CBD-olja kan utvinnas från andra sorter av hampaplantan. Kom bara ihåg: hampolja kan kallas CBD-olja, men CBD-olja är inte alltid hampolja.

cbd-olja

Vad används CBD till?

Efter att ha undersökt CBD:s egenskaper ska vi nu diskutera några av dess fördelar.

·  MINSKA STRESS OCH ÅNGEST

Enligt en studie som publicerades 2015 i tidskriften Neurotherapeutics har CBD stor potential för behandling av epilepsi. CBD har också visat sig ha betydande anxiolytiska (ångestdämpande) effekter i djurstudier, som ett resultat av hur CBD interagerar med receptorer och kemikalier i hjärnan.

Bland de få försök som genomförts på människor undersöktes i en studie från 2019, som publicerades i Brazilian Journal of Psychiatry, hur 57 män betedde sig inför ett offentligt tal efter att ha fått antingen CBD-olja(innehållande 100, 300 eller 600 mg CBD) eller placebo. Ångestnivåer utvärderades med hjälp av fysiologiska symptom, inklusive blodtryck och hjärtfrekvens, och ett relativt tillförlitligt test för humör utfördes också. Resultaten visade att män som fick 300 mg CBD uppvisade minst symtom på ångest.

Minskar stress och ångest

·  LINDRA INFLAMMATION OCH SMÄRTA

Många studier, främst på djur, har visat hur CBD kan bidra till att lindra kronisk smärta och inflammation genom att påverka endocannabinoidreceptorernas aktivitet och interagera med neurotransmittorer. En studie som publicerades 2016 i European Journal of Pain visade att applicering av CBD-kräm på råttors leder ibland minskade deras svullnad och förbättrade lemställningen.

En annan studie i tidskriften Pain undersökte hur CBD kunde förebygga smärta hos råttor med artros. Det visade sig att CBD blockerade ledsmärta på ett dosberoende sätt, samtidigt som det ytterligare förhindrade eventuella framtida nervskador och relaterad smärta i artritled. Dessutom har flera studier på människor också visat att en omfattande blandning av CBD och THC kan vara extremt effektiv för att minska smärta och ömhet i samband med multipel skleros och artrit.

CBD minskar inflammation och smärta

- FÖRBÄTTRA HUMÖRET OCH SÖMNEN 

Sömnstörningar kan bero på fysiska problem (smärta), psykiska problem (ångest, depression), miljöförhållanden (buller, starkt ljus) och till och med vissa mediciner. Studier som undersöker en koppling mellan CBD och förbättrad sömn har lyft fram hur CBD interagerar med GABA- och serotoninreceptorer i hjärnan för att främja avslappning och sömn.

GABA är den primära hämmande neurotransmittorn i vår kropp som hjälper till att lugna överdriven hjärnaktivitet och tänder avslappning. Serotonin är en kemikalie som hjälper till att minska ångest och förbättra humöret, vilket båda främjar bättre sömn. Dessutom hävdar forskare också att en kombination av CBD och melatonin (ett hormon som reglerar sömncykeln) avsevärt förbättrar sömnen.

Kvinna är avslappnad av CBD i sängen

Kika in våra CBD-Oljor

CBD Nybörjarpaket
CBD Nybörjarpaket

CBD Nybörjarpaket

799 kr
HANDLA NU
5% CBD-olja-Naturecan SE
5% CBD-olja-Naturecan SE
bästa cbd oljan sverige
5% CBD-olja-Naturecan SE
Använda CBD-olja

5% CBD-olja

359 kr
HANDLA NU
CBD olja 10%
CBD olja 10%
10% CBD-olja
Hur använder du 10% cbd-olja
bästa cbd oljan sverige
styrka CBD

10% CBD-olja

649 kr
HANDLA NU
15% CBD-olja-Naturecan SE
15% CBD-olja-Naturecan SE
bästa cbd oljan sverige
15% CBD-olja-Naturecan SE
CBD olja styrka tabell

15% CBD-olja

939 kr
HANDLA NU

Skillnaden mellan fullspektrum och bredspektrum CBD

Om du vill köpa CBD-produkter kommer du ofta att stöta på två mycket vanliga termer: fullspektrum och bredspektrum. Det är viktigt att känna igen skillnaden mellan de två. Den viktigaste skillnaden mellan CBD med fullt spektrum och CBD med brett spektrum är vilken typ av föreningar de innehåller.

En CBD-produkt som innehåller en blandning av naturligt förekommande växtextrakt som terpener och andra cannabinoider och upp till 0,3 % THC eller mer anses vara en CBD-produkt med fullt spektrum.

Även om CBD-produkter med brett spektrum också innehåller många växtföreningar är de antingen helt fria från THC eller innehåller försumbara (spår) mängder THC, dvs. mindre än 0,3 %.Du kanske också undrar: Vad är CBD-isolat? Jo, det är den tredje vanliga typen av CBD - den rena formen utan andra växtföreningar från cannabis.

CBD biverkningar

Som vi nämnde i början av denna artikel påverkar CBD alla människor olika. Även om det inte har rapporterats några allvarliga biverkningar av CBD-konsumtion, rekommenderas det att du börjar med att konsumera låga doser och långsamt ökar mängden om du inte upplever några biverkningar.Biverkningar av CBD kan bland annat vara följande:

- Illamående och kräkningar
- Torkad mun
- Lätthet och sömnighet
- Förändringar i aptiten
- Humörförändringar- Ångest
- Yrsel
- Diarré


CBD Olja kan också höja nivåerna av leverenzymer, så personer med leversjukdom måste använda sådana produkter under expertis och vägledning av en läkare med regelbundna kontroller av leverenzymnivåerna i blodet. Dessutom bör CBD-olja inte användas under graviditet och amning för att undvika eventuella risker för barnets utveckling, eftersom CBD kan passera placentabarriären.

Varför välja Naturecan?

Nu när du känner till CBD och dess potentiella fördelar kanske du vill prova det själv. Om så är fallet kan du utforska vårt breda utbud av produkter och välja de som bäst passar dina behov.

Naturecan erbjuder ett omfattande och exklusivt sortiment av CBD-produkter och kosttillskott av hög kvalitet. Med webbplatser som finns i över 30 länder världen över använder vi vår globala räckvidd för att leverera CBD:s hälsofördelar till en växande kundkrets.

Alla Naturecans produkter skapas med hjälp av branschledande teknik och genomgår rigorösa testrutiner med tredje part för att säkerställa produktkvalitet, kundsäkerhet och öppenhet i leveranskedjan.

Vår CBD-olja är ett destillat med brett spektrum, med icke-detekterbara nivåer av THC och hög biotillgänglighet, vilket gör den till den säkraste och renaste oljan på marknaden. Den framställs uteslutande från amerikansk odlade hampaplantor, vilket innebär att vi aldrig använder isolat eller något konstgjort syntetiskt material, utan alltid bara använder naturlig, växtbaserad CBD.

Ansvarsfriskrivning: CBD-produkter har inte godkänts av FDA. WHO erkänner dock CBD som en giftfri och säker förening med få eller inga biverkningar.

Naturecan bred spektrum cbd

Vanliga frågor och svar 

Vad är CBD?

CBD är en förkortning för cannabidiol och är en icke-intoxikerande växtbaserad förening som finns i relativt stor mängd i hampaplantan. Det har många potentiella hälsofördelar.

Vad används CBD till?

CBD har visat sig hjälpa till att hantera en rad medicinska tillstånd, inklusive ångest, stress, sömnstörningar och kronisk smärta.

Gör CBD dig hög?

Nej, cannabidiol är 100 % icke-intoxikerande och har inga sinnesförändrande effekter.

Är CBD beroendeframkallande?

Nej, eftersom det inte är psykoaktivt och berusande verkar CBD inte ha några beroendeframkallande effekter.

Är CBD lagligt?

Alla produkter som härrör från cannabis och inte innehåller THC anses vara säkra och lagliga för konsumtion i sverige.

Vad är skillnaden mellan bredspektrum CBD och fullspektrum CBD?

En CBD-produkt som innehåller en blandning av naturligt förekommande växtextrakt som terpener och andra cannabinoider och upp till 0,3 % THC eller mer anses vara en fullspektrum CBD-produkt. Även om CBD-produkter med brett spektrum också innehåller många växtföreningar är de antingen helt fria från THC eller innehåller försumbara (spår) mängder THC, dvs. mindre än 0,3 %.

Kika in våra bästsäljare

10mg CBD-gummibjörnar-Naturecan SE
10mg CBD-gummibjörnar-Naturecan SE
CBD-gummies
bästa cbd gummies sverige
CBD-gummies

CBD-gummies

249 kr
HANDLA NU
CBD olja 10%
CBD olja 10%
10% CBD-olja
Hur använder du 10% cbd-olja
bästa cbd oljan sverige
styrka CBD

10% CBD-olja

649 kr
HANDLA NU
20% CBD-olja Naturecan SE
20% CBD-olja Naturecan SE
bästa cbd oljan sverige
20% CBD-olja Naturecan SE
Ta 20% CBD-olja

20% CBD-olja

1 169 kr
HANDLA NU
40% CBD-olja-Naturecan SE
40% CBD-olja-Naturecan SE
bästa cbd oljan sverige
40% CBD-olja-Naturecan SE
40% CBD-olja dosering

40% CBD-olja

1 699 kr
HANDLA NU

Referenser

· https://www.liebertpub.com/doi/full/10.1089/can.2018.0006
· https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2241751/
· https://ministryofhemp.com/blog/cbd-history/
· https://www.livescience.com/24553-what-is-thc.html
· https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5361620/
· https://www.who.int/medicines/access/controlled-substances/5.2_CBD.pdf
· https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6680550/
· https://rupress.org/jem/article/209/6/1121/41297/Cannabinoids-suppress-inflammatory-and-neuropathic
· http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1516-44462019000100009&tlng=en
· https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4851925/
· https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5690292/
· https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15575797/